Ukrasni profili su dio umjetnosti u ekskluzivnim interijerima

Ukrasni profili u kombinaciji sa tapetama kao i zidne obloge dolaze do zamjetnog izražaja što prostor pretvara u visoku eleganciju.Ukrasni profili mogu biti od dvreta,gipsa,stiropola i sl.no najčešće se  upotrebljava poliuretanska smjesa sa raznim dodacima.Ukrasni profili  prije bojanja se detaljno obrađuju kitanjem i šmirglanjem tako da se ne ne vide spojevi i neravnine.Ukrasni profili su nepobitna elegantna dekoracija u prostoru i služe  još kao završni okvir za postavljanje tapeta.Osim gornjeg dijela zida stavljaju se i kao dodatna dekoracija po sredini zidova te njih nazivamo zidne štukature .Zidne štukature su tanje i jednostavnijeg su oblika za razliku od stropnih.Ispod 90 cm dolaze jače štukature  koje su napravljene od tvrđih materijala.

Kako se to radi

Ukrasni profili ukoliko se pravilno postave dodatno će podić izgled interijera čineći ga posebnijim i glamuroznijim.Postavljanja profila ili štukatura je jednostavan i lagan posao.Kada kažemo lagan mislimo na fizički nije težak ali zato od vas zahtjeva puno preciznosti kao i pedantnosti.Prilikom postavljanja poželjno je što duže komade iskoristiti na vidljivim mjestima bez puno spojeva.Ukoliko ih moramo iskoristiti gledati će mo da to budu neka manja nezamijetna mjesta.

Poliuretanski ili stiropolni ukrasni profili

Rezanje i ukrajanje se sa izvodi sa cekularom za poliuretanske profile,ručnom pilom za kuteve i skalperom.Pričvršćivanje za površinu se izvodi pomoću ljepila za poliuretanske profile koje možete kupiti u tubama ili u kanticama.Ljepilo u tubama je dosta jednostavnije koristiti i omogućuje nam kontroliranu potrošnju.Ljepilo se nanosi na poleđinu profila sa gornje i donje strane po cijeloj dužini te dodatno u kutevima i spojevima.Da bi profili što bolje sjeli  između zida i stropa preporučuje se ravna površina po cijeloj dužini.Ukoliko imamo problema sa pričvršćivanjem koristimo krepš traku radi dodtnog učvršćivanja koju na kraju skidamo kada se ljepilo u cjelosti stvrdne.Nakon što su ukrasni profili postavljeni sljedi  dodatno kitanje sa auto kitom za grubo te finim kitom za brušenje.Izbrušene spojeve najprije oprašimo inpregniramo te ih povarbamo kao predbojanje u željenu boju.Nakon sušenja pristupamo bojanju obično u dvije ruke željenom bojom na bazi vode.

Drveni ukrasni profili.

Princip je skoro isti kao i kod poliuretanskih samo je razlika to što su ovi profili teži pa zahtijevaju više pažnje oko odabira prikladnog pričvršćivanja za površinu.Bojanje je u principu isto koje može biti na bazi vode ili na bazi ulja.